თხოვნები

მოითხოვეთ თქვენთვის საინტერესო თემები/ინფორმაცია, რომელიც გსურთ, რომ განთავსდეს ბლოგზე; იქნება ეს ფაქტი, პიროვნება, ქვეყანა, ისტორიული მოვლენა, სტატისტიკა, ზოგადი ინფორმაციული კრებული თუ სხვა, თქვენთვის საინტერესო ცნობები.

ამასთანავე, შეგიძლიათ მოითხოვოთ თემები ზოგადად,კატეგორიათა მიხედვით;

მაგ: ხელოვნება, სპორტი, შემეცნებითი, გასართობი, მუსიკა, კრიტიკა და ა.შ.

ბლოგის ავტორები გაითვალისწინებენ თქვენს ადეკვატურ მოთხოვნებს და ეს მოთხოვნები გახდება საფუძველი ჩვენი შემოქმედებითი მუშაობისა.

წინასწარ გიხდით მადლობას.

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / შეცვლა )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / შეცვლა )

Connecting to %s

%d bloggers like this: